Alle | Nieuwbouw | Renovatie | Probleemoplossingen | Elektriciteitswerken | Contact informatie

Voorbeeld situatieschema

Aangemaakt met elec3 programma.

Kringen

A1
Lamp te bedienen vanop 1 punt.
Hiervoor gebruiken we een enkelpolige (of dubbelpolige = 2-polige) schakelaar.

A2
Lamp te bedienen vanop 2 punten.
Hiervoor gebruiken we 2 wisselschakelaars.

A3
Idem A2, lamp te bedienen vanop 2 plaatsen.
OPMERKING: Op de plaats waar de 2 wisselschakelaars A.2'' en A.3' staan, kan men de 2 wisselschakelaars
vervangen door 1 serie-wisselschakelaar. Dit zijn 2 halve-wisselschakelaars in 1 socket.

A4
Lamp te bedienen vanop 3 plaatsen.
De eerste en laatste schakelaar worden 2 wisselschakelaars.
De derde (en alle bijkomende punten) worden kruisschakelaars = A.4''.
OPMERKING: eerste schakelaar = A.4' = schakelaar gevoed met de kabel van de kast.
Laatste schakelaar = A.4''' = schakelaar waar de draad -> lamp toekomt.

Bekabeling in theorie

Kabeltype tussen [  ]
3G1.5: kabel met 3 aders: bruin = L, blauw = N, geel/groen = aarding
5G1.5: kabel met 5 aders: bruin = L, blauw = N, geel/groen = aarding, grijs en zwart zijn speeldraden.
Verlichting met kabeldikte 1.5mm2.
In theorie leggen we volgende kabels voor onze bekabeling:

LEGENDE: blauw = 3G1.5 kabel | bruin = 5G1.5 kabel

subkring1: zekeringkast [3G1.5] -> A.1' = enkelpolige schakelaar [3G1.5] -> A.1'' = lamp

subkring2: zekeringkast [3G1.5] -> A.2' = wisselschakelaar [5G1.5] -> A.2'' = wisselschakelaar [3G1.5] -> A.2''' = lamp

subkring4: zekeringkast [3G1.5] -> A.4' = wisselschakelaar [5G1.5] -> A.4'' = kruisschakelaar [5G1.5] -> A.4''' = wisselschakelaar [3G1.5] ->A.4'''' = lamp

Bekabeling in praktijk

Om kabel te besparen leggen we niet altijd een kabel van de zekeringkast naar de eerste schakelaar van de subkring. Dit vermijden we door spanning via de 5G1.5 kabel mee te nemen.
LEGENDE: blauw = 3G1.5 kabel | bruin = 5G1.5 kabel

zekeringkast [3G1.5]-> A.4' -> A.4'' -> A.4'''
A.4' geeft spanning aan A.3'' -> A.3' -> A.3 lampen
A.3' geeft spanning aan A.2'' -> A.2' -> A.2 lampen
A.2' geeft spanning aan A.1' -> A1 lamp